Loading...

OPIS PROJEKTA „Safer Internet Center Croatia: Making Internet a good and safe place“ (2015-HR-IA-0013).

Projekt „Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place” (2015-HR-IA-0013) prošao je na natječaju kojega sufinancira Europska  unija iz programa Department C - Connecting Europe Facility (CEF). Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Innovation and Networks Executive Agency (INEA) na temelju ovlasti delegirane od strane Europske komisije.

Koordinator navedenog projekta je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, dok su partneri projekta Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Grad Osijek i Vipnet d.o.o.

Projekt traje 30 mjeseci, počevši od 1. srpnja 2016. godine do 31. prosinca 2018. godine.

Projekt je zadovoljio stroge uvijete i dobio visoku ocjenu, što je rezultiralo potpisivanjem ugovora i odobravanjem sredstava. Njegova vrijednost iznosi 626.205,00 € od čega EU financira 50% (313.102,00 €), a 50% sufinanciraju nositelj i partneri na projektu.

Cilj ovog projekta je održati i unaprijediti rad Centra za sigurniji Internet, nadalje projekt predviđa održavanje i unaprjeđivanje Hotlinea servisa za prijavu štetnog sadržaja na internetu (planira se nabava opreme za digitalnu forenziku, kako bi se unaprijedilo provjeravanje prijavljenih štetnih sadržaja putem Hotline sustava), kao i Helplinea servisa za djecu i roditelje kako bi prijavljivali štetan sadržaj i dobili stručnu pomoć (Helpline linija (0800 606 606) za prijavljivanje i pružanje pomoći vezano uz štetne kontakte, ponašanja i sadržaje je besplatna, dostupna je na razini cijele Hrvatske, a savjete i pomoć pruža obučeni stručni suradnik – psiholog).

Osim toga, Centar je zaposlio suradnika u Zagrebu, koji će se baviti provedbom projekta i komunikacijom s ključnim akterima u Zagrebu.

Otvaranjem ureda u Zagrebu, kao i planiranim širenjem edukacija, radionica, debata za učenika, mlade, roditelje i učitelje na razinu svih županija, Centar planira proširiti rad Centra za sigurniji internet na razinu Republike Hrvatske.

Kad je riječ o edukacijama na temu sigurnosti na internetu, a s obzirom na uspješnost provedenih webinara za Web-detektive (djeca obučena da prepoznaju i prijave štetan sadržaj na internetu), Projekt predviđa daljnje održavanje edukacija za osnovne i srednje škole. 

Youth panelima za djecu od 5-11 godina i 12-18 godina je predviđeno izražavanje stavova djece i mladih o internetu i socijalnim mrežama kroz debate, radionice i edukacije, a posljedično će djeca doprinijeti izgradnji novih alata za podizanje svijesti o sigurnijem korištenju interneta.

U sklopu projekta predviđen je i unaprjeđivanje mobilne aplikacije koja će sadržavati edukativne materijale o sigurnijoj uporabi interneta, zaštiti osobnih podataka, i zaštiti od različitih štetnih sadržaja i opasnosti na internetu, kao i njeno predinstaliranje  na mobilne uređaje koji će biti dostupni u prodaji VIPneta d.o.o.

Osim toga, u suradnji sa Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti predviđeno je definiranje obrazaca ponašanja korisnika Interneta. Testirati će se ponašanje korisnika interneta na način da će se izvršiti kategorizacija korisnika (srednja škola, fakultet, zaposleni - 2000 ispitanika po kategoriji). Prema rezultatima će se razviti aplikacija namijenjena korisnicima interneta kao i Priručnik koji će biti tiskan, ali i dostupan online, a koji će obuhvaćati savjeti za sigurnije korištenje Internet tehnologije.

Predviđeno je i razvijanje specijalističkog studija Digitalna sigurnost i privatnost koji će trajati jednu akademsku godinu, a kojeg će moći pohađati pravnici, ekonomisti, nastavnici, inženjeri i dr., kao i objavljivanje stručnih članaka na temu sigurnosti na internetu.

U sklopu projekta je predviđena i organizacija proslave Dana sigurnijeg interneta. Dan sigurnijeg interneta se obilježava svake godine, drugog utorka u veljači. Ove godine će Centar obilježiti održavanje Dana sigurnijeg interneta mnoštvom predavanja, online webinarima, radionicama koje će biti održane u brojnim školama diljem Republike Hrvatske na temu sigurnosti i pametnog korištenja interneta, vrijednim nagradama za djecu koja će sudjelovati u obilježavanju dana, dijeljenjem informativnih brošura i slično.

Projekt će donijeti nove i zanimljive alate za borbu protiv nasilja na internetu. Projekt osim aktivnosti predviđenih za provedbu i monitoring aktivnosti (Upravni i Savjetodavni odbor, projektni tim) predviđa i širok spektar promotivnih aktivnosti (određuje jasnu strategiju i učinkovite poruke za svaku ciljnu skupinu i posebnu pažnju posvećuje podizanju svijesti o sigurnosti na internetu).

Na kraju samog projekta, u prosincu 2018. godine biti će održana velika konferencija u kojoj će stručnjacima i javnosti biti prezentiran rad Centra za sigurniji Internet, kao i Priručnik te će biti održana znanstvena diskusija o rizičnom ponašanju na internetu.

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr