Loading...

A

@ – at, at sign, ape, cabbage, commercial at, cyclone, each, monkey, snail, rose, strudel, vortex, whorl, whirlpool… Znak kojemu je u ACSII oznakama pridružen broj 64; primjenjuje se u pisanju adresa elektroničke pošte tako što odjeljuje ime korisnika od domene na kojoj ima otvoren korisnički račun.

Antivirus

Program čija je funkcija detektiranje i uništavanje raznovrsnih oblika malicioznih programa koje imaš na računalu.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line – Tehnologija prijenosa podataka sa interneta i na internet, putem standardne telefonske linije, a mnogo brža od standardne telefonske veze (dial up). Riječ asimetrična označava brzinu prijenosa podataka prema korisniku (download) koja je mnogo veća od brzine kojom se podaci prenose od korisnika prema internetu/mreži (upload).

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr