Loading...

ODRŽAN ZNANSTVENO STRUČNI SKUP DIGITALNA SIGURNOST I PRIVATNOST

19.12.2018. - Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku održan je Znanstveno stručni skup Digitalna sigurnost i privatnost.

Na znanstveno-stručnom skupu:Digitalna sigurnost i privatnost sudionici su raspravljali i predstavili najnovije spoznaje iz područja digitalne sigurnosti i privatnosti s naglaskom na interdisciplinaran pristup prilikom suočavanja s rizicima i opasnostima koje digitalno doba stavlja pred čovjeka.

Nakon službenog otvaranja skupa i pozdravnih riječi organizatora, izv.prof. dr.sc. Tena Velki izložila je  Prikaz rezultata nacionalnog istraživanja o informacijskoj sigurnosti u sklopu projekta "Safer Internet Centre Croatia". Istraživanje je provedeno na 4859 sudionika, a cilj istraživanja je bio definirati norme ponašanja mladih i odraslih korisnika računalnih sustava, kao i ispitati osnovne demografske podatke rizičnih računalnih korisnika te ispitati trend u rizičnom online ponašanju i informacijskoj svjesnosti i znanju kroz različitu životnu dob. Rezultati istraživanja pokazali su između ostalog da je često pa čak i svakodnevno rizično online ponašanje prisutno  u svim dobnim uzorcima, dok im je znanje i svjesnost o informacijskoj sigurnosti prosječna ili čak blago ispodprosječna. U nastavku skupa doc.dr.sc. Krešimir Šolić govorio je o tome Kako osmisliti kvalitetnu lozinku te kako očuvati njezinu tajnost. Doc. dr. sc. Daniela Šincek govorila je o temi Rizični oblici ponašanja mladih u digitalnom svijetu te iznijela podatke istraživanja u posljednjih desetak godina o ponašanju mladih u digitalnom svijetu, s naglaskom na vršnjačko nasilje preko interneta, seksting te problematično igranje igrica.  Izv. prof. dr. sc. Krešimir Grgić u svom predavanju na temu Sigurnost i privatnost pojedinca u umreženom digitalnom svijetu ukazao je na činjenicu da čovjek često nije svjestan svih mogućih opasnosti koje postoje u modernom digitalnom dobu i koje mogu u velikoj mjeri ugroziti njegovu sigurnost i privatnost te je istaknuo važnost buđenja svijesti pojedinca o mogućim ugrozama njegove sigurnosti i privatnosti, te naglasio sve veću potrebu za kvalitetnim i pravovremenim educiranjem o mogućim načinima da se rizik eliminira ili barem smanji na što nižu razinu. Doc. dr. sc. Marin Vuković u svom predavanju Društveni inženjering u poslovanju informirao je sudionike o aktualnim rizicima prilikom korištenja interneta te opisao koji su sve podatci o nama dostupni na Internetu, kako sve napadači pokušavaju doći do tih podataka i iskoristiti ih te naposlijetku na koji način se zaštititi prilikom korištenja usluga na Internetu.
U nastavku skupa doc.dr.sc. Barbara Herceg Pakšić održala je predavanje na temu Digitalna sigurnost i privatnost u kaznenom pravu na području zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i izrabljivanja u kojem je istaknula trasformaciju kaznenog prava, odnosno opisala na koji je način kazneni zakon unaprijedio zaštitu najranjivijih članova društva - djece kroz inkriminizaciju groominga - mamljenja djece putem digitalne tehnologije za zadovoljavanje spolnih potreba te opisala i istaknula relevantne odredbe europskih i međunarodnih akata i dokumenata kao i postojeća rješenja u poredbenim zakonodavstvima važna za rješavanje i sankcioniranje ovakvih kaznenih djela. Dr. sc. Ivana Stanić u predavanju "Informacija: stres ili stil života?" ukazala je na preopterečenost pojednica različitim informacijama te pojavljivanje osjećaja informacijskog zamora, odnosno apatije, ravnodušnosti i mentalne iscrpljenosti koji proizlazi iz izloženosti prevelikoj količini informacija koje pojedinac dobiva u digitalnom dobu te utjecajem istih na svakodnevni život. Dr. sc. Ana Mirković Moguš u izlaganju na temu Procjena učinkovitosti aplikacija za roditeljski nadzor dječjeg korištenja interneta prikazala je pregled smjernica o korištenju elektroničkih medija u svrhu boljeg razumijevanja funkcionalnosti aplikacija za roditeljski nadzor i primjene istih, najpopularnije aplikacije za roditeljski nadzor te analizu izabranih računalnih aplikacija koje su dostupne roditeljima u nadziranju dječjeg korištenja interneta. Magistra psihologije, Ivana Borić Letica u svom predavanju Neki korelati znanja o sigurnosti i rizičnog ponašanja prilikom korištenja informacijskih tehnologija srednjoškolaca opisala je istraživanje provedeno u tri osječke srednje škole. rezultati su pokazali kako postoje značajne povezanosti između samokontrole i vremena provedenog na internetu, posuđivanja pristupnih podataka, rizičnog ponašanja, održavanja računala i pravilne pohrane podataka, zatim između savjesnosti i posuđivanja pristupnih podataka, rizičnog ponašanja, održavanja računala i pravilne pohrane podataka.

Skup je zatvoren predavanjem doc. dr. sc. Tijana Borovac Dječji glas u digitalnom svijetu u kojem je prikazala rezultate preliminarnoga istraživanja čiji je cilj bio utvrditi znanja i iskustva djece predškolske dobi o digitalnoj tehnologiji. rezultati su pokazali da sva djece prepoznaju i upotrebljavaju Youtube, najčešće za slušanje pjesama i gledanje crtića. Većina djece zna preuzeti igru iz Google trgovine, kao i koristiti se kamerom, a 85% djece znalo je napraviti selfie premda prednja kamera nije bila uključena tijekom intervjua. S obzirom na dobivene rezultate istaknuta je potreba za osviješčivanjem roditelja i odgojitelja o važnosti edukacije za korišetenje različitih digitalnih medija.

Na skupu je također prikazan i priručnik Priručnik za informacijsku sigurnost i zaštitu privatnosti (ur.: Velki, T., Šolić, K.) koji je proizašao iz projekta Safer Internet Centre: Making internet a good and safe place, a koji je dostupan i u online obliku. 

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr