Loading...

SAFER INTERNET FORUM - SIF 2018

20.11-2018. Brussel - Safer Internet Forum (SIF) jedna je od ključnih međunarodnih konferencija u Europi koja okuplja kreatore politike, stručnjake, istraživače, tijela za provedbu zakona, mlade, roditelje i skrbnike, učitelje, nevladine organizacije, predstavnike industrije i druge relevantne dionike kako bi raspravljali o najnovijim trendovima, rizicima i rješenjima vezanim uz sigurnost djece na internetu, a na kojem su ove godine sudjelovale psihologinje Centra za sigurniji internet u Hrvatskoj.
 
Program SIF 2018 uključivao je plenarna i posebna predavanja (deep dive sessions) o utjecaju tehnologije na samopoimanje i osobne odnose (uključujući i stvarne primjere), diskusije i predavanja o utjecaju tehnologije na društvo i načina na koji se različiti dionici mogu suočiti s izazovima.

U nizu posebnih predavanja s interaktivnom raspravom sudionici su imali priliku istražiti pitanja i rješenja oko sextinga, narušavanja privatnosti podataka i sve češće pojave lažnih sadržaja (deep fake), te saznati nešto više o zabrinjavajućim online izazovima i inicijativama u kojima mladi sudjeluju.

Europska povjerenica za digitalnu ekonomiju i društvo Mariya Gabriel predstavila je dobitnike nagrade #SaferInternet4EU kampanje.

SIF 2018 organiziran je od strane European Schoolnet-a u ime Europske komisije u okviru strategije Europske komisije "Bolje strategije Interneta za djecu"  (Better Internet for Kids Strategy) s financiranjem programa CEF (Connecting Europe Facility)

Partneri na projektu


Partneri centra

Isključiva odgovornost ove publikacije je autorova (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu). Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu koje mogu biti izrađene od sadržanih informacija / The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu / This project is financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. The views expressed in this publication are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.Copyright | csi.hr